Lid worden

Wil je lid worden van de buurt- en speeltuinvereniging? Voor €10,00 euro per gezin per jaar kun je met je hele huishouden (kinderen tot 18 jaar) deelnemen aan alle activiteiten van de BSV en heb je inspraak in het reilen en zeilen van de vereniging. Iedereen boven de 18 jaar moet zefstandig, of met zijn of haar huishouden, lid worden.

Aanmelden als lid van de BSV gaat als volgt: stuur een e-mail met daarin je naam en adres en het aantal gezinsleden waarmee je lid wilt worden. De contributie van €10,00 euro per gezin per jaar maak je vervolgens over op rekeningnummer NL 79 INGB 0003 7621 98, ten name van BSV Corpus den Hoorn, Groningen.

We zien je aanmelding graag tegemoet!