Gebruikers

Buurt – en Speeltuinvereniging

De Buurt- en Speeltuinvereniging is vaste hoofdhuurder en beheerder van De Semmelstee, maar ze maakt het buurtcentrum natuurlijk niet alleen. Samen met een aantal andere partijen zorgt ze er iedere dag opnieuw voor dat het centrum bruist en dat er voor alle wijkbewoners iets te halen en te brengen valt. Hieronder vind je een overzicht van alle gebruikers, met een link naar meer informatie.


AtHomeFirst
Comfortabel blijven wonen in uw eigen huis

Biljartverenigingen Potetos en Poeli Flip

Bingo

Bridgeclub

Damclub De Vriendenkring

Dreumes- en Peuterdans

55+ Gym

Handwerkclub
Jeughonk WIJ-team

Kaarten

Multiculturele Vrouwengroep Lotus

Pilates Susanne Smits

Schaakclub, Hiddo Zuiderweg

Seniorweb, Wytze Stam

Yin Yoga Susanne Smits