GEBRUIKERS

Buurt – en Speeltuinvereniging

Hoofdhuurder en beheerder van De Semmelstee, maar ze maakt het buurtcentrum natuurlijk niet alleen. Samen met een aantal andere partijen zorgt ze er iedere dag opnieuw voor dat het centrum bruist en dat er voor alle wijkbewoners iets te halen en te brengen valt. Hieronder vind je een overzicht van alle gebruikers, met een toelichting of een link naar meer informatie.


AtHomeFirst

Comfortabel blijven wonen in uw eigen huis: AtHomeFirst, zorgkantoor voor huishoudelijke ondersteuning.

Het huishouden doen kan een hele klus zijn. Zeker wanneer u een dagje ouder wordt, of vanwege ziekte of een beperking, niet meer goed in staat bent om uw huis schoon te houden en de was te doen. Gelukkig kunt u vertrouwen op de huishoudelijke hulp van AtHomeFirst. Onze betrokken medewerkers zorgen, op een professionele manier, dat uw huis schoon en netjes blijft.

We vinden het belangrijk om aanwezig te zijn in de stad en de wijk waar ook onze cliënten wonen en onze samenwerkingspartners aanwezig zijn, vandaar onze keuze voor een kantoor in De Semmelstee. Onze medewerkers zijn zo bekend in uw omgeving en u heeft een persoonlijk aanspreekpunt. Wanneer u vragen heeft over onze dienstverlening dan bent u van harte welkom; bel gerust voor een afspraak of kom eens langs. Ons telefoonnummer: 088-3210155 (lokaal tarief).

Sinds juli 2016 is AtHomeFirst gehuisvest in De Semmelstee. AtHomeFirst heeft  25 april van dat jaar de hulp bij het huishouden (regeling tegemoetkoming huishoudelijke hulp) en de lichte ondersteuning van TSN Thuiszorg overgenomen.


Potetos en Poeli Flip, Biljartverenigingen
De vriendenkring, Damclub
WIJ-team, Jeughonk
WIJ-team, Kinderclub
Susanne Smits, Pilates
Miranda Hesseling, Schilderen
Seniorweb
Multiculturele Vrouwengroep Lotus