Buurt- en Speeltuinvereniging Corpus den Hoorn

GESCHIEDENIS
De Vereniging bestaat al sinds 1964, eerst in de Kochstraat en later aan de  Semmelweisstraat 2. Hier was ook een speeltuin. Helaas hebben we die destijds niet mee kunnen nemen naar onze nieuwe locatie. In Corpus den Hoorn is de afgelopen jaren veel wijkvernieuwing geweest en daarbij zijn in de wijk ook nieuwe speelplekken gecreëerd. Naast het nieuwe buurtcentrum zit een school, waaronder ook een nieuwe speelplaats is gemaakt. De pleinen van De Semmelstee en de school grenzen aan elkaar en de speelplaats bij de school is vrij toegankelijk voor iedereen uit de wijk. Toch trachten wij nog een kleine natuurlijke speeltuin bij ons buurtcentrum te maken.

ACTIVITEITEN
De Vereniging organiseert allerlei activiteiten en probeert het aanbod, natuurlijk in overleg met bewoners en professionals, deze continu uit te breiden en te verbeteren. Vooral de keuken, die bij de bouw is aangeschaft met een aanzienlijke bijdrage van het Oranje Fonds, biedt veel mogelijkheden. Het is een centrale plek in het buurtcentrum en de ervaring leert dat samen koken vaak leidt tot nieuwe contacten en inzichten. Via deze website houden we je op de hoogte van activiteiten en initiatieven. Als je zelf iets wilt organiseren ben je van harte welkom om contact met ons op te nemen. En kom vooral langs om en kop koffie of thee te drinken. Je ziet vast nieuwe gezichten uit de wijk en wie weet waar nieuwe ontmoetingen weer toe leiden!

EIGEN ACTIVITEITEN OF VRIJWILLIGER
De Vereniging kan altijd hulp gebruiken. Als je een bijdrage wilt leveren aan de activiteiten in de BSV, zelf bijvoorbeeld een cursus wilt geven of volgen, een informatieavond over een aansprekend thema wilt houden, of gastheer/-dame of vrijwilliger wilt zijn die ons helpt bij sommige activiteiten, loop dan vooral eens binnen en vertel onze beheerders waar je interesse naar uitgaat. Je kunt ook contact zoeken met het bestuur van de BSV.