Damclub

Op de donderdagavond kunt u zich aanmelden om te dammen. Loop gerust eens binnen, we beginnen om 19.30 uur en duurt tot 22:30 uur.

Contactpersoon Tom Huizinga 050 – 312 44 51