Bingo

De Bingo wordt 2x per maand georganiseerd:

  • 3e vrijdag van de maand van 14:00 tot 17:00 uur
  • 1e vrijdagavond van de maand van 20.00 tot 22.30 uur

U bent van harte welkom. De entree is € 10,=. Daarvoor ontvangt u een vol boekje. En er zijn mooie prijzen beschikbaar!

Contactpersonen:
Petra Drenth 06 15901400
Truus Wijsbeek 06 36118239
Beiden zijn tevens actief als bestuurslid van de buurt- en speeltuinvereniging.