Bingo


KLEINE BINGO

De kleine Bingo – voor ouderen – vindt iedere derde vrijdagmiddag van de maand plaats, van 14.00 – 17.00 uur. Wilt u ook eens meedoen, loop gerust binnen. De juiste data hangen op het prikbord.

Contactpersoon mevrouw T. Broekema, telefoon 050 525 8337.

GROTE BINGO

De grote Bingo is zo mogelijk iedere eerste vrijdagavond van de maand van 20.00 – 22.30 uur, vanaf  september 2015 tot en met begin mei 2016.

U bent van harte welkom. De entree is € 10,00. daarvoor ontvangt u een vol boekje. Er zijn mooie prijzen beschikbaar.

Contactpersonen:
Petra Drenth, telefoon 0615901400
Truus Wijsbeek.
Beiden zijn tevens actief als bestuurslid van de buurt- en speeltuinvereniging.