Bingo


BINGO

De Bingo is zo mogelijk iedere eerste vrijdagavond van de maand van 20.00 – 22.30 uur.

U bent van harte welkom. De entree is € 10,00. daarvoor ontvangt u een vol boekje. Er zijn mooie prijzen beschikbaar.

Contactpersonen:
Petra Drenth, telefoon 0615901400
Truus Wijsbeek.
Beiden zijn tevens actief als bestuurslid van de buurt- en speeltuinvereniging.