Afscheid van Anneke Vos, voorzitter Semmelstee

Op vrijdag 29 maart tussen 16-18 uur is er gelegenheid om afscheid te nemen van Anneke Vos.  Wil je langskomen geeft dit dan door aan de beheerder: 050 5267217.

Na meer dan 30 jaar vrijwilligerswerk in Groningen-Zuid en na 9 jaar voorzitter bij Buurt -en Speeltuinvereniging Corpus den Hoorn, in 2015 bekent onder de nieuwe naam De Semmelstee neemt ze afscheid.

In de jaren 80 begon Anneke als vrijwilliger op een peuterspeelzaal in Helpman en was overblijfmoeder op de Haydnschool, later werd ze bestuurslid bij voetbalvereniging Helpman en van de Bewonersorganisatie Wijert-Welzijn. Als voorzitter leverde ze een belangrijke  bijdrage aan de realisatie van MFC De Wijert-Helpman aan de P.C. Hooftlaan. Politiek liet ze ook  van zich gelden als raadslid voor de PvdA tussen 2006 en 2010. Ze zette zich onder andere fanatiek in voor de WMO, (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), was later bestuurslid van de Stedenband Groningen – Moermansk en oprichtster samen met Mohamed Azghoughi van stichting Klusbus.

Vanaf 2010 kwam daar bij dat ze voorzitter van de Buurt- en Speeltuinvereniging (BSV) Corpus den Hoorn werd, ook weer een onbetaalde functie. De BSV Corpus den Hoorn was tot de zomer van 2015 gevestigd aan de Semmelweisstraat 2, zoals veel wijkbewoners zich zullen herinneren. Het gebouw was zeer aan vernieuwing toe.  Anneke heeft samen met haar bestuur en de gemeente iets moois neergezet aan de Semmelweisstraat 182. Het was een hele klus: alles moest ‘van de grond af aan’  worden bedacht en ingericht worden. Van het Oranje Fonds heeft Anneke een vorstelijke bijdrage weten te krijgen voor de inrichting van de keuken: het hart van De Semmelstee.

Anneke is een persoon en een persoonlijkheid die niet van stilzitten houdt. Daarvoor zorgen op de eerste plaats haar kleinkinderen en haar twee honden. Daarnaast werkt ze nu al als vrijwilliger bij Hartstichting in Assen, waar ze sinds enkele jaren woont. Daar heeft ze ook nog haar eigen lego-bedrijfje, waar je onderdelen kunt bestellen.

Al stopt Anneke met haar voorzitterschap in de Semmelstee, het bestuur gaat enthousiast verder met nieuwe plannen bedenken. Om dit te realiseren is de zoektocht gestart naar een nieuwe voorzitter en een secretaris. Het lijkt Anneke een mooie uitdaging voor een nieuwe voorzitter hieraan leiding te geven, maar zij woont daarvoor intussen iets te ver weg. Het bestuur nodigt alle mensen uit die met haar hebben samengewerkt op vrijdag 29 maart afscheid te nemen van Anneke en haar te bedanken voor haar jaren van inzet met hart en ziel voor De Semmelstee.