Bestuur BSV

Het bestuur van de buurt- en speeltuinvereniging (BSV) bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Anneke Vos
voorzitter@semmelstee.nl

Secretaris Truus Wijsbeek
secretaris@semmelstee.nl

Penningmeester Chris Snel
penningmeester@semmelstee.nl

Beheerders Tjalling Leffers en Alfred Tepé
info@semmelstee.nl

Plaatsvervangende voorzitter: Sjoerd Lautenbach

Leden van bestuur 2015/2016: (Op onderstaande foto inclusief onze technische man Peter Out)
Truus Wijsbeek

Rika Schuil
Bé Kloosterhuis
Hilda Bleeker
Petra Drenth

bestuur_semmelstee