GEBRUIKERS

De Buurt- en speeltuinvereniging is hoofdhuurder en beheerder van De Semmelstee, maar ze maakt het buurtcentrum natuurlijk niet alleen. Samen met een aantal andere partijen zorgt ze er iedere dag opnieuw voor dat het centrum bruist en dat er voor alle wijkbewoners iets te halen en te brengen valt. Hieronder vind je een overzicht van alle gebruikers, met een toelichting.