Algemene ledenvergadering

dinsdag 14 april 2020

Buurt- en Speeltuinvereniging Corpus den Hoorn
Buurtcentrum de Semmelstee

(alle stukken zijn ter vergadering aanwezig)

Aanvang 19:30 uur in Buurtcentrum de Semmelstee
Semmelweisstraat 182, 9728 NN Groningen

De voorgenomen agenda is:

 1. Opening door voorzitter Jan Wiltens,
 2. Verslag van ALV mei 2019,
 3. Verslag van extra ALV oktober 2019,
 4. Jaarverslag 2019 met financieel jaarverslag,
  • Verslag kascontrolecommissie,
  • Voorstel decharge penningmeester,
 5. Bestuursverkiezing,
  • Voorgesteld wordt Paula Ras als nieuw lid,
 6. Plannen 2020 en verder,
 7. Rondvraag,
 8. Sluiting door de voorzitter.

Aansluitend wordt er een kleine bingo gehouden met leuke prijzen.

Mede namens het bestuur,
Jan Wiltens, voorzitter.